Peter Tsin
Alice Chin
Evan Meng
Jack Fu
Dereck Zhao
Angie Ma

Main Categories

Lọc nước Phương Tiện Truyền Thông Bóng Gốm
Tire Balancing Beads
Refractory Anchor
0,50 US$ - 0,66 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,76 US$ - 0,98 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,76 US$ - 0,98 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
9,00 US$ - 12,00 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
8,00 US$ - 8,50 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
0,45 US$ - 0,65 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
2.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,50 US$ - 3,50 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
0,08 US$ - 3,05 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,55 US$ - 1,80 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
0,18 US$ - 1,25 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,19 US$ - 6,25 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,18 US$ - 0,68 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,56 US$ - 2,50 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)

Water Filter Media Ceramic Ball

8,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,45 US$ - 1,00 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
2,20 US$ - 2,54 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,48 US$ - 0,52 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,55 US$ - 1,20 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)

Tire Balancing Beads

2,85 US$ - 4,00 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 3,50 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)

Refractory Anchor

0,28 US$ - 8,00 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,28 US$ - 0,56 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,28 US$ - 8,00 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,28 US$ - 8,00 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,10 US$ - 1,25 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,19 US$ - 5,00 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

0,86 US$ - 0,88 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)

Mẫu đề nghị

0,50 US$ - 0,65 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,53 US$ - 0,85 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
8,50 US$ - 12,00 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,18 US$ - 1,25 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)

Peter Tsin (Mr.)
Evan (Mr.)
Alice (Ms.)
Angie (Mrs.)
Derek (Mr.)
Jack Fu (Mr.)
We are in this field for more than 18 years. Own the most advanced production technology ,excellent researcher and management system. specialize in manufacturing water treatment ceramic ball, tire balance beads, refractory anchors. Thanh đảo Mặt Trời Mọc Năng Lượng-Tiết Kiệm Vật Liệu Co., LTD đã có đã được trong lĩnh vực này trong hơn 18 năm và nhiều hơn nữa hơn 200 công nhân lành nghề. Chúng tôi là Alibaba chứng nhận golded Nhà cung cấp từ 2013 năm, có thành công mở ra các thị trường quốc tế và xây dựng các quan hệ tốt với khách hàng quốc tế.
Chúng tôi chủ yếu được cam kết để nghiên cứu, phát triển và sản xuất xử lý Nước bóng gốm, Lốp cân bằng hạt, và vật liệu chịu lửa Neo.
Chúng tôi có các nghiêm ngặt kiểm soát chất lượng hệ thống để đảm bảo chất lượng ổn định của sản phẩm của chúng tôi. Chuyên nghiệp của chúng tôi kiểm tra đội sẽ thực hiện đầy đủ tất nhiên theo dõi từ nguyên vật liệu để lựa chọn, trạm trộn, quá trình sản xuất và để đảm bảo để sản xuất các sản phẩm chất lượng tốt.
Bởi bây giờ, Chúng Tôi đã xuất khẩu hàng hóa của chúng tôi đến Canada, United Sates, VƯƠNG QUỐC ANH, Ai Cập, ấn Độ, Myanmar, Úc, Hà Lan, Đức, Ý, Brazil, Colombia, Malaysia, tây Ban Nha vv quốc gia. Chúng tôi nhìn về phía trước để có hợp tác với bạn.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.