Qingdao Sunrise Energy-Saving Materials Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Qingdao Sunrise Energy-Saving Materials Co., Ltd.
Shandong, China
0,45 US$ - 0,83 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,06 US$ - 0,10 US$/Ounce
10.0 Ounce(Min. Order)
0,06 US$ - 0,10 US$/Ounce
10.0 Ounce(Min. Order)
0,65 US$ - 0,85 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,58 US$ - 0,89 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,48 US$ - 0,50 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)